سالن کنفرانس

سالن کنفرانس

درباره سالن کنفرانس

تمامی کنفرانس ها و همایش های شرکت در این مکان برگزار میشود که شامل به روزترین تجهیزات رفاهی است.