سالن کنفرانس | Conference Room

سالن کنفرانس

درباره سالن کنفرانس

تمامی کنفرانس ها و همایش های شرکت در این مکان برگزار میشود که شمال به روزترین تجهیزات رفاهی است