اره درخت بربنزینی۴۵سانت

اره درخت بربنزینی۴۵سانت

item code : STA5001

اطلاعات محصول

توان موتـــــــــــور: 2000 وات واقـــــــــــــعی
مجهز به موتـــــــــور دو زمانه 8/۴9 سـی سـی پرقدرت باتوان7/۲ اسب بخـــــــار واقـــعی
ساخـــــــت آمریــــکاOREGONمجهزبه تیغه و زنجیـــــــــــر 45سانتـــی متر ( 18ایــــنچ)
دارای قفــــــــــــل کن اضطـــــــــراری زنجیر جــــــــهت ایمنـــــــــــــــی بیشتـــــــــــــــــر
ژاپــنWALBROمجهز به کاربراتور با کیفیت
مجهز به سیستم استارت سریـــــــع وآســـان
حجم مخــــــــــزن بنزین: ۵۲۰ میلی لیتــــــر
حجم مخـــــزن روغن: ۲۶۰ میلـی لیتـــــــــــر
پوستـــــــــــه موتور از جنس منیــــــــــــزیم
دارای سیستم روغنکاری اتوماتیک زنجیــــــر
همراه باکارت گارانتی ودفترچه راهنمافارسی
کشور سازنده: چبن

S.T.A