انبر جوش ۵۰۰ آمپر (طرح سیکو ژاپن) اس تی آ

انبر جوش ۵۰۰ آمپر (طرح سیکو ژاپن) اس تی آ

ITEM CODE :ehp03

اطلاعات محصول

با روکش فیبری نسوز و فوق العاده مقاوم در برابر حــرارت
گیــــــــــره بسیار قــــــــــــوی و مقــــــــــــاوم
فک های انبر از جنس مس با قدرت بالای نگهداری الکترود
DMCدسته نســـوز از جنس باکــــــــــــــالیت
فنر گالــــــوانیزه مقاوم نسبت به حـــــــــرارت بالا
میزان رسانایی بالا به دلیل وجود متریال مس در فک آن

S.T.A