جک روغنی هیـــدرولیکی ۱۰ تن

جک روغنی هیـــدرولیکی ۱۰ تن

Model : T91004D

اطلاعات محصول

حداقل ارتفاع: 195 میلی متر
حداکثر ارتفاع: 315 میلی متر
وزن خالص: 5/6 کیلوگرم
ظـــــــــرفیت جک : 10 تن
داراي شفت فــــــــــــــــــــــولادي سخت كاري شده جهت تنظيم ارتفــــــــــــــــــــــاع
دارای ســــــــــــــــــــــــــــــوپاپ اطمینـــــــــــــــــــــــــــــان جهت سهولت کاربر

آخرین محصولات