جک روغنی هیـــدرولیکی ۲۰ تن

جک روغنی هیـــدرولیکی ۲۰ تن

Model : T92004D

اطلاعات محصول

حداقل ارتفاع: 217 میلی متر
حداکثر ارتفاع: 347 میلی متر
وزن خالص: 9/7 کیلوگرم
ظـــــــــرفیت جک : 10 تن
داراي شفت فــــــــــــــــــــــولادي سخت كاري شده جهت تنظيم ارتفــــــــــــــــــــــاع
دارای ســــــــــــــــــــــــــــــوپاپ اطمینـــــــــــــــــــــــــــــان جهت سهولت کاربر

آخرین محصولات