جک روغنی هیـــدرولیکی ۵ تن

جک روغنی هیـــدرولیکی ۵ تن

Model : T90504D 

اطلاعات محصول

حداقل ارتفاع: 185 میلی متر
حداکثر ارتفاع: 395 میلی متر
وزن خالص: 3/9 کیلوگرم
ظـــــــــرفیت جک : 5 تن
داراي شفت فــــــــــــــــــــــولادي سخت كاري شده جهت تنظيم ارتفــــــــــــــــــــــاع
دارای ســــــــــــــــــــــــــــــوپاپ اطمینـــــــــــــــــــــــــــــان جهت سهولت کاربر

آخرین محصولات