دستگاه جوش لوله سبز۲۰۰۰ وات

دستگاه جوش لوله سبز۲۰۰۰ وات

Model : STA CF63-A5-B

اطلاعات محصول

تــــــــوان دستــــــــــــــگاه : 2000 وات
ولتـــــاژ نسبــــــی : 230-220 ولــــــــت
فــــــرکانس :60 /50 هـــــــــــــــــرتز
توان حـــــرارتی:0 تا300 درجه سانتـــی گراد
دارای 4 لقمـــــــــه در2 ســـــــــــــــایز
مجهز به دو المنت با قدرت 2000 وات با قابلیت کنترل هرکدام به صورت مجزا توســــط ۲ کلید
بــــــدنه آلــــومینیومی مقــــــاوم و سبــک
دارای پــــــــــــــایه رو میــــــــــــــزی
کـــــلاس ایمنـــــــی دستـــگاه : کلاس یک
به همراه دفترچــــــه راهنمـــــــــای فارسی

S.T.A