BOC سرپیک بــرش بلند- طرح

BOC سرپیک بــرش بلند- طرح

ITEM CODE :STA-YBL250

اطلاعات محصول

مجهز به دسته‌‌ای با طراحی ممتــــــــــــــــــاز و ارگونومیـــک
بدنـه مقاوم تولیدشده از برنـج
نازل های ساخته شده از جنـــس برنــج
دارای دو شیر جهت کنترل فشار هوا و گــاز ورودی

S.T.A