سر پیک برش بلند طرح انگلیس اس تی آ

سر پیک برش بلند طرح انگلیس اس تی آ

Model : YBL250

اطلاعات محصول

مورد استفاده در اندازه های 1/8 | 1/16 | 1/32 | 3/32 | 3/64 | 5/64
ضخامت برش (میلی متر): 3-6 | 5-12 | 10-75 | 70-100 | 90-150 | 190-300
فشار اکسیژن (بار): 2 | 2/8-3/4 | 4/1 | 4/8-6/2
قطر سوراخ (میلی متر): 0/8 | 1/2 | 1/6 | 2/0 | 2/4 | 3/2
شیرهای تنظیم به منظور تسهیل کار
دارای عینک محافظ ایمنی
دارای نازل و سوزن پاک کن نازل

آخرین محصولات