سر پیک جوشکاری (دسته چهار سره) اس تی آ

سر پیک جوشکاری (دسته چهار سره) اس تی آ

ITEM CODE : rho130a

اطلاعات محصول

متریال بدنـه از جنـس برنــج
لوله ساخته شده از جنس استیــــــــل ضــــــــد زنگ
سایز ســـــــــری جوشکاری از جنس بــــــــــرنج
با طراحی ویژه برای ایجاد جـــــــــــــــوش یکنواخت
مجهز به کوبلینگ از جنس برنج و شیرهای بزرگ و مقاوم

S.T.A