شلنگ های جوشکاری کره ای

شلنگ های جوشکاری کره ای

اطلاعات محصول

لایه پوششی مقاوم دربرابر تابش اشعه فرابنفش
دارای اســـــــــــــتـاندارد ایمنی کشور انگلستان
دارای نخ میـــــــــــــــانی برای مقـــــــــــــــــاومت بیشتر
مقاوم دربرابرضربه وسایش
فشارانفجـــــــــــــــــاری:20بار
فشارکــــــاری:20بار
کـــــتان تقویت شده
10mm*17mm*100M/ROLL
made in : corea

S.T.A