فرز سنگبری ۹۰۰ وات

فرز سنگبری ۹۰۰ وات

Model : AG601

اطلاعات محصول

سیم برق نرم وانعطاف پذیر
دسته کمکی انعطاف پذیر وارگونومیک جهت سهولت کاربری
شاسی کلید برق پهن جهت سهولت در روشن وخاموش کردن دستگاه
کلید نگه دارنده جهت تعویض سنگ برش
مجهز به قفل کن گارد صفحه جهت سهولت تعویض صفحه سنگ

S.T.A