قفل حیاطی کامپیوتری (طرح ژوئیل)

قفل حیاطی کامپیوتری (طرح ژوئیل)

Model : STA-E-7

اطلاعات محصول

زبانه و سیلندر برنجی
تعداد ساچمه : ۶ عدد
دارای ۵ کلید کامپیتری برنجی
دارای حلقه ایمنی

S.T.A