متر نواری طرح فیسکو ۳ متری اس تی آ

متر نواری طرح فیسکو ۳ متری اس تی آ

اطلاعات محصول

قاب بزرگ ، دارای 5 پیـچ برای استحکام در برابر ازهـم پاشیـدگی
دارای قفـل کن مطمئن و گیرایی قـوی
دارای قلاب (هوک) 3 پـــرچ با صفـر اتوماتیک دقیق
دارای فنر جمع کن قــدرتمند
دارای روکـش نایلون ـ پرینت به منظورجلـوگیری از پاک شـدن اعداد روی نوار متر
عرض نـوار متر : 16 میلی متر
ABS بدنه مقـاوم و ضربه گیر از جـنس
دارای بــدنه سبک و کم حجـم

آخرین محصولات