مـانومتر اکسیژن هوا طرح ژاپنی اس تی آ

مـانومتر اکسیژن هوا طرح ژاپنی اس تی آ

Model : OR02

اطلاعات محصول

گاز مورد استفاده : اکسـیژن
مجهز به سوپاپ اطمینان
درجه نشانگر در دو مقیاس Bar / Psi
فشار ورودی : 150 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
جنس بـدنه از برنج
تولید شده به روش Drop Forged
فشـار خـروجی : 12/5 - 0/2 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
محدوده فشار سنجی :250 (فشار ورودی) الی 25 فشار خروجی) کیلوگرم بر سانتی متر مربع)
ساخت کشور : چین

S.T.A