باد پاش با سری کوبلینگ دار

باد پاش با سری کوبلینگ دار

Model : DG-10-3

اطلاعات محصول

مصرف هوا: 6 CFM
دارای دو سری کوتاه و بلند
نازل خروجی: 20 میلی متر
دارای دو رابط مجزا

S.T.A