فرچه تخت افشان

فرچه تخت افشان

Model : I093

اطلاعات محصول

125 میلی متر
150 میلی متر
175 میلی متر
200 میلی متر

برش و سایش