فرچه کاسه ای افشان

فرچه کاسه ای افشان

Model : I099

اطلاعات محصول

75 میلی متر
100 میلی متر
125 میلی متر

برش و سایش