گازوئیل پاش آلومینیومی

گازوئیل پاش آلومینیومی

Model : LB-01

اطلاعات محصول

حجم مخزن: 1000 سی سی
بوسیله پر کردن مخزن مورد نظر از گازوئیل

ابزارآلات بادی