مانومتر جوشکاری

مانومتر جوشکاری

Model : OR02

اطلاعات محصول

گاز مورد استفاده: اکسیژن
فشار ورودی: 150 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
فشار خروجی: 0/2 - 12/5 کیلوگرم بر سانتی متر مربع
محدوده فشار سنجی: 250 (فشار ورودی) الی25 (فشار خروجی) کیلوگرم بر سانتی متر مربع
مجهز به سوپاپ اطمینان
بدنه کاملا برنجی
گاز مورد استفاده : اکسیژن

جوش و برش