مانومتر جوشکاری

مانومتر جوشکاری

Model : OR02

اطلاعات محصول

گاز مورد استفاده: اکسیژن
فشار ورودی: ۱۵۰ کیلوگرم بر سانتی متر مربع
فشار خروجی: ۰/۲ - ۱۲/۵ کیلوگرم بر سانتی متر مربع
محدوده فشار سنجی: ۲۵۰ (فشار ورودی) الی۲۵ (فشار خروجی) کیلوگرم بر سانتی متر مربع
مجهز به سوپاپ اطمینان
بدنه کاملا برنجی
گاز مورد استفاده : اکسیژن

S.T.A