پیک برش بلند (مدل انگلیسی)

پیک برش بلند (مدل انگلیسی)

Model : YBL250

اطلاعات محصول

مورد استفاده در اندازه های ۱/۸ | ۱/۱۶ | ۱/۳۲ | ۳/۳۲ | ۳/۶۴ | ۵/۶۴
ضخامت برش (میلی متر): ۳-۶ | ۵-۱۲ | ۱۰-۷۵ | ۷۰-۱۰۰ | ۹۰-۱۵۰ | ۱۹۰-۳۰۰
فشار اکسیژن (بار): ۲ | ۲/۸-۳/۴ | ۴/۱ | ۴/۸-۶/۲
قطر سوراخ (میلی متر): ۰/۸ | ۱/۲ | ۱/۶ | ۲/۰ | ۲/۴ | ۳/۲
شیرهای تنظیم به منظور تسهیل کار
دارای عینک محافظ ایمنی
دارای نازل و سوزن پاک کن نازل

جوش و برش | Welding Tools