قلم تیز بر

قلم تیز بر

Model : CHDB

اطلاعات محصول

قلم نوک تیز PH65 : 30x410 میلی متر
قلم تخت PH65 : 35x410 میلی متر
قلم نوک تیز SDS PLUS : 14x250 میلی متر
قلم تخت SDS PLUS : 14x25x250 میلی متر
قلم نوک تیز SDS MAX : 18x400 میلی متر
قلم تخت SDS MAX : 18x25x400 میلی متر

برش و سایش